Въпроси и отговори

Ако се откажа от кредита в законово установения срок, какво се случва със застраховката ми към него?

При отказ от кредита в законово установения срок, застраховката по кредита се анулира.