Въпроси и отговори

Ако поискам отсрочване на вноски, това ще бъде ли докладвано в Централния кредитен регистър?

Ако твоят кредит е с просрочие до 30 дни към 1 март 2020 г., той няма да бъде докладван към Централния кредитен регистър като необслужван?