Въпроси и отговори

Ако не отговарям на условията, ще ми бъде ли отказано искане за отсрочване на вноски?

Ако искането за отсрочване на вноски по кредита ти не отговаря на условията, можем да разгледаме случая ти и да предложим друго решение.