Новини

Отменяне на разноски за събиране

В сила от 01 януари 2017 г. БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД едностранно отменя във всички договори за кредит текста, с който Клиентите се задължават да заплатят при просрочие разноски за събиране в размер определен от управителния орган на Дружеството.

В случай, че в новоподписан договор за кредит този текст съществува, той няма да бъде прилаган.

От Ръководството

©2013 БНП Париба Лични Финанси. Всички права запазени Web Design & Development by ICYGEN