Методи на плащане

Кога трябва да плащам, използвайки ePay?

Плащане на текущо месечно задължение може да бъде направено не по-рано от 10 дни преди падежната дата, посочена в договора. Преди този срок няма да се вижда дължимата сума.