Методи на плащане

Кога трябва да плащам чрез банков превод?

Плащането на вноската по кредит следва да бъде направено до падежната дата (дата за плащане), отразена в договора.