Методи на плащане

Какво трябва да зная за плащането чрез сайта на БНП Париба Лични Финанси?

Плащането може да бъде извършено само с валидна дебитна или кредитна карта.
Ако внесената сума е по-голяма от дължимата, разликата ще бъде приспадната от следващото плащане.
Ако внесената сума е по-малка, ще покрие частично задължението и може да изпаднеш в просрочие.
Плащането по кредита се отразява до 2 работни дни.
*Важно: Не може да бъде извършено плащане с кредитна карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси.