Методи на плащане

Какво трябва да зная за плащането чрез Fast Pay?

Методът на плащане е приложим в случай, че не са настъпили промени по параметрите на договора и погасителния план. Плащането по кредита се отразява до 2 работни дни.