Методи на плащане

Как да платя месечната си вноска чрез Fast Pay?

1. Посети удобна за теб каса на Fast Pay.
2. Не се изисква допълнителна регистрация.
3. При първо посещение на офис на Fast Pay трябва да посочиш единствено ЕГН/номер на договора за кредит или три имена

ЗАБЕЛЕЖКА: Буквените символи от номера на кредита /договора се заменят с цифри:

Пример: CREX-98765432 (01 + номер на кредит) – 0198765432
Стоков кредит: CREX – 01
Програма Привилегия: EMLN – 11
Паричен кредит: PLUS – 04
Кредит за проект: CARU – 15; HOUS – 17
Кредит за обединяване на задължения: PLUS – 04
Кредитна карта: CARD – 22

В договора за кредит и на сайта на Fast Pay има подробни инструкции как да направиш това.

4. Внасяш желаната парична сума и таксата към нея.
5. Получаваш системен бон за извършеното плащане с идентификационен номер на плащането.

ВАЖНО: Приложимо е, в случай че не са настъпили промени по параметрите на договора и погасителния план.