Методи на плащане

Как да платя месечната си вноска чрез Cashterminal ?

  1.Избери БНП Париба Лични Финанси от  менюто ”Банки, Кредити, Лизинги”.
  2.Избери „Плащане по кредит“, за да продължиш.
  3.Въведи своето ЕГН.
  4.Въведи номер на договорa за кредит.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Буквените символи от номера на кредита /договора се заменят с цифри:

  Пример: CREX-98765432 (01+номер на кредит) – 0198765432
  - Стоков кредит: CREX – 01
  - Програма Привилегия: EMLN – 11
  - Паричен кредит: PLUS – 04
  - Кредит за проект: CARU – 15; HOUS – 17
  - Кредит за обединяване на задължения: PLUS – 04
  - Кредитна карта: CARD – 22

  5.След въвеждане на информацията на екрана се изписва размера на текущото задължение.
  6.Устройството отчита успешно плащане и можеш да вземеш своята разписка.

  ВАЖНО: Приложимо е, в случай че не са настъпили промени по параметрите на договора и погасителния план.