Методи на плащане

Как да платя месечната си вноска чрез B-Pay?

  • Не изисква регистрация
  • Влизаш в менюто, въвеждаш персоналния код на компанията (63333)  и  номер на договора за кредит
ЗАБЕЛЕЖКА: Буквените символи от номера на кредита /договора се заменят с цифри:

Пример: CREX-98765432 (01 + номер на кредит)– 0198765432
Стоков кредит: CRED – 00; CREX – 01
Програма Привилегия: EMLN – 11
Паричен кредит: PLUS – 04
Кредит за проект: PROJ – 12; CARN – 13; CARU – 15; HOUS – 17; LEIS - 19
Кредит за обединяване на задължения: PLUS – 04
Кредитна карта: CARD – 22

ВАЖНО: Приложимо е, в случай че не са настъпили промени по параметрите на договора и погасителния план.