Методи на плащане

Как да платя месечната си вноска чрез B-Pay?

  • Не изисква регистрация
  • Влизаш в менюто, въвеждаш персоналния код на компанията (63333) и номер на договора за кредит
ЗАБЕЛЕЖКА: Буквените символи от номера на кредита /договора се заменят с цифри:

Пример: CREX-98765432 (01+номер на кредит)– 0198765432
Стоков кредит: CREX – 01
Програма Привилегия: EMLN – 11
Паричен кредит: PLUS – 04
Кредит за проект: CARU – 15; HOUS – 17
Кредит за обединяване на задължения: PLUS – 04
Кредитна карта: CARD – 22

ВАЖНО: Приложимо е, в случай че не са настъпили промени по параметрите на договора и погасителния план.