Управление на съгласия

Директен маркетинг

Може да изготвяме за Вас предложения за продукти или услуги, предлагани от нас или наши партньори, включително и чрез автоматизирано обработване на данни.

Ще Ви информираме за тях чрез съобщения на посочените канали за комуникация - поща, е-mail, смс, телефонно обаждане и други електронни съобщителни канали.

Споделяне на информация

Може да споделяме Вашите данни с останалите дружества от групата БНП Париба С.А., както и техни партньори с търговска цел.

Този обмен на данни дава възможността на БНП Париба Лични Финанси и на наши партньори да Ви предложат в подходящ момент продуктите или услугите, които най-добре биха отговаряли на Вашите нужди.

Обогатяване на данни

Може да получаваме и подобряваме качеството и точността на предоставените от Вас лични данни, включително от социалните медии, като съхраним събраната информация.

Този обмен ни дава възможност да актуализираме в случай на необходимост предоставената от Вас информация, включително от социални медии, които използвате.