Твоя бизнес

Какви ще са последиците от застаряването на населението?

Публикувано на 18 септември 2014 от Катя Делипавлова

Какви ще са последиците от застаряването на населението?

Застаряването на населението се превръща в основно предизвикателство в глобален план, което ще има значителни икономически и социални последствия през следващите десетилетия.

Много страни в Европа отчитат бързо нарастване на средната възраст на хората. Според демографска прогноза на Световната банка, към 2020 г. средната възраст на населението в Европа ще бъде 42.2 години, докато през 2010 г. е била 39.8 години. В същото време ще се увеличи и средната продължителност на живота – от 75.34 години през 2005-2010 г. до 77.84 години през 2020-2025 г. Това означава, че ще живеем по-дълго и, че броят на хората в средна и старческа възраст ще бъде много по-голям в сравнение с останалите.

На кои сектори ще се отрази това?

Пазарът на труда ще бъде един от първите, които ще изпитат ефекта от тези промени. Намирането на работници ще става все по-трудно поради намаляването на населението в трудоспособна възраст. Това ще се отрази и на производителността на труда, а като следствие – и на икономическия растеж. Освен това, застаряващите работници ще спестяват по-малко, което ще има негативен ефект върху натрупванeтo на капитал и средства за инвестиции и така допълнително ще се забави растежът.

Повишаването на възрастта на населението ще увеличи и натиска върху публичните финанси, най-вече върху здравеопазването и социалните фондове. Увеличените разходи за пенсии и здравна грижа ще имат дългосрочен ефект върху тяхната стабилност.

Какво може да се направи?

Според Ханс Тимер, главен икономист на Световната банка за Европа и Централна Азия, всяко действие за преодоляване на негативните ефекти от застаряването трябва да бъде съобразено с реалностите в отделните държави и да бъде основано на задълбочен анализ. Според него бъдещите поколения от възрастни работници биха могли да демонстрират изключително гъвкаво и активно мислене. Ключ за това ще бъде все по-широкото сътрудничество и обмяна на опит между по-развитите в икономическо отношение страни от Западна Европа и „новите” членове на ЕС.

Как застаряването ще се отрази на бизнеса?

Освен че бизнесът ще изпитва затруднения при намирането на работна ръка, застаряването на населението ще има и редица други последствия. Възможно е да бъде засилен натиска от страна на правителствата за по-активно участие на частния сектор в осигуряването на средства за пенсии и здравеопазване.

Освен това нарастващият брой пенсионери и хора над 65 години ще доведе до значителен ръст на пазара на стоки и услуги, насочени именно към тях. Според футуриста д-р Патрик Диксън, не трябва да се пренебрегва все по-нарастващото им влияние върху пазара на стоки и услуги и заради доходите, които притежават. Д-р Диксън дава пример с Великобритания, където 75% от капитала се притежава от хора над тази възраст. А според проучване на „Deutsche Welle”, в Германия най-богатите хора са мъжете на около 60 години. Подобна тенденция се отчита в много държави в Западна Европа и Северна Америка и очакванията са, че тя ще се задълбочава.

Последиците от застаряването на населението ще доведе до промени във всички сфери на живот, а бизнесът, за да оцелее трябва да отчете тези промени и да се адаптира към тях. Това означава, че търговските стратегии трябва да бъдат насочени към потребителските нужди и поведение на по-възрастните клиенти. А те са специфични и много различни от тези на клиентите под 50 години.

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Занимавам се с управление на онлайн съдържание и общности в БНП Париба Лични Финанси, България.

Как управлявам парите си?
Вярвам, че човек трябва да спазва няколко важни правила, за да се радва на стабилно финансово здраве. Най-важното за мен е да харча разумно и да не се поддавам на емоционални покупки.

Още мои публикации