Въпроси и отговори

Има ли допълнителни такси и комисионни?

Има еднократна такса, която се удържа от сумата на кредита.